Tijdens evenementen in heel Nederland spreken we over HOPE XXL. Zie de agenda voor een overzicht van de komende activiteiten.
Tijdens evenementen in heel Nederland spreken we over HOPE XXL. Zie de agenda voor een overzicht van de komende activiteiten.

Bridge to the Future

Datum: 21 September 2012
Plaats: Arnhem
'Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden'. Dit principe van compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities en heeft ook daarbuiten universele geldigheid. Confucius formuleerde de 'gulden regel' als eerste. 
 
Inleidingen door Prinses Irene, Patrick Cammaert en Job Cohen. Drie prominente sprekers zullen ieder vanuit hun eigen achtergrond, overtuiging en ervaring een inleiding houden over het thema Compassie. Prinses Irene, vanuit de missie van haar NatuurCollege, generaal-majoor bd Patrick Cammaert vanuit zijn grote staat van dienst als militair en adviseur van de Verenigde Naties en Job Cohen, die zich als burgemeester van Amsterdam bijzonder heeft ingezet voor het samen-leven van de vele bevolkingsgroepen in zijn stad.
 
De Conferentie 2012 vindt plaats op vrijdagmiddag 21 september in het Huis der Provincie te Arnhem. HOPE XXL is er ook dit jaar weer bij. 
 


 
Bekijk de volledige agenda