HOPE XXL biedt een nieuw wereldperspectief vanuit de jongere generatie. We nodigen je uit om mee te denken en mee te doen.
HOPE XXL biedt een nieuw wereldperspectief vanuit de jongere generatie. We nodigen je uit om mee te denken en mee te doen.

Partners

Ministerie van Buitenlandse Zaken
HOPE XXL wordt gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken middels de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS).
  Klik hier voor meer informatie www.minbuza.nl
vfonds
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen. Het vfonds ondersteunt projecten die betrokkenheid bij democratie, grondrechten en rechtsstaat aanwakkeren en de internationale rechtsorde, en de Nederlandse inzet in dat kader, onder de aandacht brengen.
  Klik hier voor meer informatie www.vfonds.nl