Wil je ook actief worden? Neem dan contact met ons op!
Wil je ook actief worden? Neem dan contact met ons op!

Hieronder vind je de preambule van de Liemers List. Deze versie van onze visie op de toekomst was ontwikkeld tijdens de HOPE XXL Triple-A Summit in mei 2014. 

Wil je de hele Liemers List lezen? Kijk dan hier!

 

Wij, de jongeren van HOPE XXL, 
 
Streven naar een wereld waarin iedere wereldburger zijn of haar leven kan waarderen als ‘goed’; 
Veronderstellen de universele wens om te leven in goede gezondheid, in vrede en vrijheid, in harmonie met het milieu en met een goede balans tussen welvaart en welzijn;
Verzoeken de maatschappij, verenigd in politieke, religieuze en sociale organisaties, om gezamenlijk deze wens te realiseren en de huidige ongelijkheid terug te dringen;
Beschouwen de regel dat iemand een ander behandelt zoals men zelf behandeld wil worden als een leidend principe voor menselijk handelen; 
Veronderstellen dat mensen openstaan voor redelijkheid en geloven in de kracht van de dialoog om tot overeenstemming te komen;
Willen bruggen bouwen tussen generaties, religies, overtuigingen, politieke bewegingen, volken en naties, en benadrukken wat mensen bindt in plaats van wat hen scheidt; 
Verzoeken mensen of groepen met ons mee te denken om tot een wereldperspectief te komen;
hebben als doel om mensen wereldwijd te verenigen door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de toekomst. Deze visie is gebaseerd op dialoog, redelijkheid en empathie, en wordt uitgevoerd op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 
 
En daarom: 
 
Ontwikkelen wij de Liemers List als visie van jongeren op de toekomst;
Delen we de Liemers List met alle wereldburgers; 
Nodigen we iedereen uit om de Liemers List te beoordelen en verbeteringen voor te dragen;
Ontwikkelen we de wereldwijde Liemers List in januari 2015, gebaseerd op eerdere versies en met bijdragen vanuit de hele wereld;
Presenteren we de wereldwijde Liemers List aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015;
Verzoeken we de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om samen met alle wereldburgers de Liemers List te implementeren.